Zobowiązania wobec klientów

Customer Promise

Nasze zobowiązania wobec klientów

 

JESTEŚMY GODNI ZAUFANIA

Fundamentem ponad 40-letniego wzrostu grupy są długoterminowe, oparte na zaufaniu relacje z klientami. Zawsze stawiamy jakość na pierwszym miejscu. Nasze szwedzkie dziedzictwo to uczciwość, przejrzystość i silne wartości etyczne.

 

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI

Naszym celem jest długoterminowa współpraca z klientami w dziedzinie zaopatrzenia, jakości i logistyki. Jesteśmy dumni z tego, że znajdujemy dla nich optymalne rozwiązania. Nasza współpraca opiera się na silnych wzajemnych relacjach, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Wywiązujemy się z naszych obowiązków z zaangażowaniem i starannością.

 

JESTEŚMY SZYBCY I EFEKTYWNI

Grupa Bufab powstała w sercu szwedzkiej przedsiębiorczości. Wierzymy w sprawne i elastyczne działanie.

 

JESTEŚMY „SOLUTIONISTS”

Punktem wyjścia dla nas są Twoje potrzeby: obniżenie całkowitych kosztów, ograniczenie złożoności, udoskonalenie jakości i terminowości dostaw. W grupie Bufab nie koncentrujemy się na problemach, lecz na rozwiązaniach.

 

To top