Zrównoważony rozwój

sustain_1

 

Zrównoważony rozwój w grupie Bufab

Przeczytaj nasz Raport na temat zrównoważonego rozwoju

Dla grupy Bufab zrównoważony rozwój oznacza zrównoważenie sukcesu finansowego, ochrony środowiska naturalnego i rozwoju społecznego z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych grup.

Dla dostawców części typu C odniesienie sukcesu w tym obszarze stanowi szczególne wyzwanie. W grę wchodzi wiele produktów o niskiej wartości jednostkowej, z unikatowymi specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi jakości, zamawianych od wielu dostawców z całego świata. W związku z tym nasi klienci mają problemy z uzyskaniem gwarancji, że cały łańcuch dostaw będzie obsługiwany w zrównoważony i etyczny sposób.

Tu właśnie wkracza grupa Bufab. W miarę wzrostu wymagań klientów wobec własnej działalności i dostawców współpraca z niezawodnym partnerem dostarczających części typu C nabiera coraz większego znaczenia. Perspektywa zrównoważonego rozwoju jest w związku z tym obecna w każdym aspekcie działalności grupy Bufab: od koncepcji i sposobu prowadzenia działalności biznesowej po ocenę ryzyka. Jest również widoczna w naszych działaniach na rzecz społeczności, w których funkcjonujemy, oraz naszych wzajemnych relacjach. Staramy się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dostawców i innych osób, na które nasza działalność ma wpływ

Masterbrand Logo_gradient_CMYK

Cele grupy Bufab dotyczące zrównoważonego rozwoju są regulowane głównie przez nasz Kodeks postępowania oraz zasady dotyczące pracowników, ochrony środowiska naturalnego, jakości i przeciwdziałania korupcji.

Grupa Bufab przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact i przestrzega jej założeń.

Systematycznie wzmacniając zrównoważony rozwój naszej działalności, mamy nadzieję stać się bardziej atrakcyjnym partnerem dla coraz bardziej wymagających klientów. Kwestie rentowności handlowej i zrównoważonego rozwoju w grupie Bufab nie stoją zatem w sprzeczności, lecz raczej uzupełniają się wzajemnie.

 

 

To top