Główne obszary działania

W grupie Bufab zidentyfikowaliśmy cztery główne obszary działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Te obszary działania umożliwiają nam spojrzenie z różnych perspektyw na kwestię zrównoważonego rozwoju.

 

sustainability_notext

 

Grupa Bufab jest producentem, importerem i dostawcą elementów złącznych i artykułów specjalnych, wykonanych przede wszystkim ze stali, stali nierdzewnej oraz plastiku. Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi zasadami ochrony środowiska, grupa Bufab promuje odpowiedzialność za środowisko naturalne, zachęcając dostawców, podwykonawców i klientów do przyjęcia i wdrożenia międzynarodowych zasad dotyczących ochrony środowiska.

Wymagania dotyczące zgodności

Grupa Bufab dokłada starań, aby jej produkty były zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywą RoHS).

Grupa Bufab jest zobowiązana do realizacji wszystkich obowiązków nałożonych na nią przez rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), dotyczących ujawniania stosowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Grupa Bufab ma obowiązek przekazywać swoim klientom informacje dotyczące wszystkich substancji umieszczonych na liście kandydackiej, jeśli stanowią one ponad 0,1% składu danego produktu.

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z rozporządzeniem REACH: http://echa.europa.eu/candidatelisttable

Zapewnianie zgodności przez grupę Bufab 

Celem grupy Bufab jest dostarczanie klientom wyłącznie produktów spełniających wymagania dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH, w związku z czym prowadzimy nieustanne działania na rzecz zastępowania niezgodnych produktów. Takie działania są również zalecane przez nasze zasady ochrony środowiska.

Niektóre z naszych produktów są obecnie poddawane obróbce powierzchni z zastosowaniem sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) lub kadmu, substancji wymienionych w dyrektywie RoHS.

Do takich metod obróbki powierzchni należą:

  • Powłoka z cynku z chromianowaniem żółtym, zielonym lub czarnym (Cr(VI)).
  • Powłoka ze stopu cynku i żelaza z chromianowaniem żółtym lub czarnym (Cr(VI)).
  • Powłoka Dacromet (Cr(VI)).
  • Powłoka kadmowa (kadm).

Grupa Bufab stara się wspomóc swoich klientów w zastępowaniu istniejących produktów zawierających sześciowartościowy chrom. Współpracujemy z wieloma dostawcami dostarczającymi powłoki niezawierające sześciowartościowego chromu, nieodbiegające pod względem jakości i wydajności od standardowych powłok z zastosowaniem tej substancji. Informacje dotyczące cennika oraz pomoc w wyborze powłoki niezawierającej sześciowartościowego chromu odpowiedniej do danego zastosowania można uzyskać w lokalnym oddziale grupy Bufab.

Niektóre z naszych wyrobów plastikowych zawierają DEHP (środek zmiękczający), substancję znajdującą się na liście kandydackiej. Obecnie pracujemy nad zastąpieniem tej substancji innym środkiem, nieujętym na liście kandydackiej. Wszyscy zainteresowani klienci zostali o tym powiadomieni.

Wyrobów zawierających ołów jako składnik stopów stali, aluminium i miedzi nie można używać do produkcji biżuterii, zgodnie z Ograniczeniem 63 w Załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

Materiału pokrywanego niklem nie można używać w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą (np. w kolczykach, paskach, zegarkach i zamkach błyskawicznych), zgodnie z Ograniczeniem 27 w Załączniku XVII do rozporządzenia REACH.

 

To top