Rozwój wiedzy i umiejętności

Grupa Bufab wprowadziła szereg ustrukturyzowanych programów szkoleniowych mających na celu poszerzanie wiedzy oraz znalezienie sposobu na jej wymianę między pracownikami. Dodatkową rolą tych programów jest przyciąganie nowych pracowników i doskonalenie naszej kultury korporacyjnej.

Dwa razy do roku zapraszamy nowych pracowników ze wszystkich spółek grupy Bufab do naszej głównej siedziby w Värnamo, w Szwecji, na trzydniowe szkolenie wprowadzające. Celem tego spotkania jest zapoznanie nowych pracowników z grupą Bufab, przedstawienie grupy Bufab w całej jej rozległości oraz umożliwienie nowym pracownikom poszerzenia sieci kontaktów w ramach grupy. Program ma też zapewnić jak najlepszy start ich przygody w grupie Bufab.

Nasz program szkoleń i rozwoju, nazywany Akademią Bufaba, zapewnia pracownikom dostęp do szkoleń w zakresie sprzedaży, przywództwa, łańcucha dostaw i technologii. Akademia Bufab ma za zadanie dostarczać pracownikom inspiracji, umożliwiać im nabywanie właściwych umiejętności i otwierać przed nimi wspaniałe perspektywy osobistego rozwoju.

Program staży i praktyk w grupie Bufab jest dostosowany do potrzeb absolwentów. Program jest oparty na faktycznym zapotrzebowaniu na pracowników w firmie, co oznacza, że możemy zaoferować naszym stażystom ciekawe stanowiska po zakończeniu programu.

Program staży jest obliczony na umożliwienie stażystom zdobycia przydatnego doświadczenia zawodowego, które umożliwi im wejście na globalny rynek pracy. Zapewniamy im wyzwania, szkolenie i opiekę mentorską niezbędną do poszerzenia perspektyw. Nasi pracownicy wprowadzą stażystów w tajniki pracy zawodowej w projektach o globalnym zasięgu. Oferujemy im szanse zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowej firmie, zestaw narzędzi przydatnych do osiągnięcia sukcesu oraz sieć kontaktów, która może przetrwać przez całe życie. Więcej informacji można znaleźć tutaj

 

To top