Konsolidacja zakupów części typu C

Zarządzanie dostawcą pociąga za sobą potrzebę prowadzenia odrębnych negocjacji, obowiązki kontroli i zapewnienia jakości, obsługi logistycznej i osobnej obsługi księgowej — najlepszym sposobem na obniżenie kosztów jest więc zmniejszenie liczby dostawców.

Nawet jeśli proces konsolidacji wymaga pewnych wysiłków, można mieć pewność, że zainwestowane w niego pieniądze i czas nie zostaną zmarnowane. W zależności od celów oraz skali i komplekosowości działalności naszych klientów można oczekiwać około 20% redukcji Całkowitych Kosztów Posiadania (ang. TCO).

Korzyści z konsolidacji zakupów części typu C

Poza terminowymi dostawami natychmiastowe korzyści obejmują uwolnienie powierzchni magazynowej i zamrożonego kapitału, nawet jeśli zakupy są dokonywane raz w miesiącu, zamiast raz w roku.  Dodatkowe korzyści to: pojedyncza faktura, jedna, skoordynowana dostawa oraz jeden partner do współpracy biznesowej w odniesieniu do części typu C. Można sobie wyobrazić, co to oznacza w kategorii ułatwienia obsługi i administracji, a co za tym idzie znaczącej obniżki kosztów ogólnych w dłuższej perspektywie. Nazywamy to Konsolidacją zakupów części typu C.

Oto, jak można to osiągnąć.

 

To top