EasyVend

Łatwy sposób na redukcję zużycia materiałów eksploatacyjnych

Automaty „vendingowe” mogą być skutecznym narzędziem usprawnienia produkcji i obniżenia kosztów. EasyVend pozwala na, efektywną kosztowo, dystrybucję produktów takich jak narzędzia, części C, wyposażenie itp. na terenie zakładu produkcyjnego. Niewłaściwie użyte lub zgubione narzędzia i produkty powodują znaczne koszty w każdej branży. Korzystanie z EasyVend pozwala lepiej zarządzać tymi krytycznymi zapasami.

I oczywiście – wszystkie twoje transakcje są widoczne w EasyTrack™.

 

To top