Montaż

Dzięki usłudze montażu dostarczanych przez nas części, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej obniżyć Twoje koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, oraz ograniczyć liczbę Twoich dostawców. Grupa Bufab dysponuje rozległym doświadczeniem w dziedzinie montażu i produkcji w różnej postaci. To umożliwia nam oferowanie efektywnych i wyjątkowych rozwiązań opracowywanych w elastyczny sposób, z zastosowaniem eksperckiej wiedzy oraz z uwzględnieniem konkretnych potrzeb klienta. Oferujemy niemal wszystko: od najprostszych podzespołów po montaż finalny, niezależnie od wielkości serii.

Opakowania dostosowane do potrzeb klientów

Jesteśmy także w stanie spełnić różne wymagania klientów dotyczące konfekcjonowania i pakowania części: w pakietach, opakowaniach CKD, MKD i SKD, w zestawach lub innych opakowaniach według specyfikacji klienta. Wszystkie opakowania są opatrywane etykietami zgodnie z wymogami klienta. Dzięki zastosowaniu odpowiednich form, narzędzi i precyzyjnych instrukcji roboczych cały proces przebiega z maksymalną efektywnością, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zgodności ze wszystkimi wymogami dotyczącymi jakości.

Zapoznaj się z naszą ofertą kreatywnych rozwiązań dotyczących komponentów.

Tutaj można się zapoznać z wybraną ofertą produktów

 

To top