Wymiana wiedzy

Jako grupa międzynarodowa zachęcamy pracowników do mobilności między poszczególnymi działami, jednostkami biznesowymi, krajami i regionami. Dzięki temu jesteśmy w stanie wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w ramach różnych spółek grupy Bufab. Stosujemy zasadę otwartych stanowisk, aby zwiększyć możliwości kariery i mobilność pracowników.

Wymiana wiedzy odbywa się na podstawie potrzeb organizacyjnych i wiąże się z możliwością rozwoju zawodowego pracowników. Łączy się to z wieloma różnymi korzyściami takimi jak:
• promowanie i egzekwowanie najlepszych praktyk,
• poszerzanie horyzontów w kontakcie z innymi kulturami,
• lepsze zrozumienie procesów biznesowych.

 

To top