Languages

Vážení obchodní partneri,

V roku 2009 vstúpila na trh firma BUFAB Slovakia s.r.o. ako člen medzinárodnej skupiny BUFAB.

Predmetom našej činnosti je vývoj, výroba (produkty vlastnej výroby predstavujú 20 % obratu), nákup a spracovanie širokého spektra spojovacieho materiálu a špeciálnych konštrukčných dielov od významných svetových výrobcov.

V našej ponuke máme štandardný aj špeciálny spojovací materiál, ako sú diely tvarované za studena, sústružené, lisované, kovové, plastické a gumové diely a montážne zostavy.

 

Mgr. Vojtech Halveland
Výkonný riaditeľ

 

BUFAB Slovakia – informačná povinnosť čl.13 GDPR

Asia Pacific


East

Bufab Slovakia
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

Telefónne číslo: +421 48 4724 900
Fax:+421 48 4151 002
bb.sk@bufab.com
East

Nordic


UK


West


To top