Bufab Value Engineering

Oavsett om ni behöver designrådgivning, hjälp med att välja rätt teknik eller vill utvärdera en existerande design för att förbättra effektivitet eller kvalitet, har Bufab rätt lösningar. Vi baserar lösningarna på många års erfarenhet av att leverera C-Parts till krävande kunder, men också på våra in-house experter inom olika tillverkningsområden eller produktområden.

Vi utgår från kundens behov och önskemål utan att förespråka specifika varumärken eller tekniker. Vi har stor erfarenhet av teknisk rådgivning, med grund i vår egen produktion samt i vårt omfattande nätverk av samarbetspartners. Vi kan sänka våra kunders direkta designkostnader såväl som de indirekta. Vi gör detta som en del av vårt dagliga arbete med våra kunder, men också i form av Bufab Design Advice Network och Bufab Quality Value Engineering. Du kan även förse dig själv och ditt företag med konkurrenskraftig kompetens inom C-Parts genom vårt utbildningsprogram Bufab Technology Academy.

Använd all kapacitet och kunskap inom Bufab Gruppen!

En Bufab kund som möter designutmaningar kan alltid kontakta deras ansvarige Bufab säljare, som kan koppla vidare dem till en designrådgivare på det lokala Bufab bolaget. Tillsammans kan vi komma fram till en god designlösning. Om vår lokala rådgivare inte har rätt expertis, kan han/hon involvera en Bufab expert från vårt globala interna nätverk.

Vårt nätverk av experter täcker ett brett område av möjliga problem som kan dyka upp gällande C-Parts. Genom vår egna tillverkning och samarbete med krävande kunder och kompetenta leverantörer har kunskapen inom Bufab utvecklats under många år!

När du vill förse dig själv och ditt företag konkurrenskraftig kompetens inom C-Parts – använd Bufab Technology Academy, som är den samling av tekniska utbildningar som erbjuds av Bufab.

Den kunskap som finns att ta del av inom utbildningarna kommer att hjälpa dig att hitta rätt C-Parts till rätt pris.

Genom vår egna produktion och från vårt samarbete med 3 000 kompetenta leverantörer besitter Bufab gruppen ett stort kunnande av C-Parts. Vi erbjuder bl a utbildningar med tekniskt innehåll för inköp, design och specifikationer för C-Parts samt branschspecifika utbildningar etc.

Om tekniska konstruktörer / utvecklingsingenjörer involverar oss i utvecklingsfasen för råd om material, produktionsteknik, ytbehandling eller idéer om artikel harmonisering mellan produktområden eller marknader, finns det potentiellt stora besparingar.

Tillsammans med vår kund, kan vi gå igenom sortimentet, som oftast börjar med att vi går runt och tittar på kundens produktion. Vi kan då identifiera möjligheter för omdesign, där samma funktion kan nås men med lägre totalkostnad. Vår erfarenhet säger oss att genom att engagera en kund i QVE, så kan vi leverera årliga produktivitetsbesparingar på 1-5%, beroende på typ och mognad av kundens produktsortiment.

 

 

Till toppen