the “Egg carrier”

Lär känna en av våra monterade produkter – ”The Egg carrier” – som levereras till en av våra kunder i Nederländerna, en av världens största tillverkare av ägg sortering. Produkten är en del av en sorteringsmaskin som kan sortera 216 000 ägg per timme! Idag köper vi de olika komponenterna och monterar slutprodukten in-house, vilket resulterade i att vår kund kunde reducera antalet leverantörer till bara en. Nu har vår kund en partner, en faktura och en leverans. Detta leder till i ett mycket effektivare produktionsflöde!

Vår kund ville fokusera på sin kärnverksamhet och ha en effektivare produktion genom att outsourca flera produkter som de själva monterade. Dessutom ville de minska antalet leverantörer och skapa kostnadsreducering.
Med hjälp av vår kompletta leverantörskedja kunde allt från inköp, inköp, montering, kvalitetssäkring, lagerhållning och distribution för slutprodukten ge ett lägre pris per montering, samt en reducering för kundens totala ägandekostnad.
I dag levererar Bufab mer än 500 enskilda komponenter och mer än 15 monteringar till kunden. Vårt team av tekniska och kommersiella specialister letar alltid efter nya möjligheter inom effektivitet, (del) montering, logistikhantering samt uppnå högre avkastning för kunden.

Fördelar för kunden:

• kostnadsbesparingar; både per produkt och den Totala Ägandekostnaden
• frigöra produktionsutrymme
• minska antalet leverantörer
• minskat bunden kapital
• mer flexibilitet och kapacitet i produktionen
• en produkt istället för 16 (beroende på version)

 

Till toppen