Duschanordning

Vi träffade vår kund, en stor tillverkare av kranar, för ungefär tio år sedan. Kunden kände vid denna tid, mycket frustrationer. De spenderade för mycket tid och energi på en enda produkt. Produkten, en duschanordning, omfattade många olika komponenter som de köpte från olika leverantörer och sedan monterades in-house vid kundens produktion. De har aldrig riktigt uppnått effektivitet i sin egen montering för denna produkt specifikt och i stället för att fokusera på sin kärnverksamhet spenderade de sin tid på interna processer och att lösa problem. Det var minst sagt en huvudvärk för kunden.

Kunden kom till oss för att diskutera och för att försöka hitta en lösning. Nu 10 år senare tillämpar vi fortfarande samma lösning som vi gjorde från början och kundens huvudvärk är borta.

Vi ser till att vi har rätt leverantör med tanke på kvalitets- och prisförhållandena för varje komponent och vi säkerställer en effektiv monteringslina med full kvalitetskontroll både för varje delkomponent samt slutprodukten. Vi paketerar och levererar också produkten i kundens egna förpackning.

Idag levererar Bufab mer än 25 olika produkter som liknar den här, med mer än 150 enskilda komponenter. Alla produkter, om det behövs, är redo att skickas direkt till slutkunden.

Fördelar för kunderna:

• En produkt i stället för 15
• En leverantör i stället för 11
• Minskat bundet kapital
• Frigör utrymme i produktion
• Direkta kostnadsbesparingar
• Möjliggör för att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet

 

Till toppen