Kitting

Vi har ett brett utbud inom specialförpackning och kitting. Bufabs toppmoderna produktionsenheter för Kitting är tillgängligt för att komplettera din egna produktion eller ges till dina slutanvändare för att montera den färdiga produkten.

Lär dig mer om våra produkter.

Ta del av fördelarna:

• Förbättrad kostnadskontroll, mindre avfall, färre komponenter på ditt lager.
• Lägre lagernivåer.
• Minskad kostnad för utrymme.
• Ökad precision; förhandsgodkända komponenter.
• Större effektivitet, tillgänglighet av kritiska komponenter och minimerad hantering.
• Standardisering av artiklar.

 

Till toppen