Bufab C-Parts Consolidation

Med tanke på att varje leverantör kräver förhandlingar, kvalitetssäkringsåtgärder, logistikhantering och separat hantering av leverantörsskulder, så är ditt bästa alternativ att sänka din totala kostnad att reducera antalet leverantörer.

Även om konsolideringsprocessen kräver en hel del ansträngningar kan du vara säker på att både pengar och tid är väl investerad. Beroende på ambitioner och omfattning och status för din verksamhet kan man förvänta sig en 20 procent sänkning av den totala kostnaden.

Fördelarna med Bufab C-Parts Consolidation

För att uppnå ovan resultat organiserar vi flödet av försörjningskedjan, förhandlar med dina tillverkare eller resourca artiklar för att nå den bästa möjliga resultatet. Baserat på produkt- och kravspecifikationer tillämpar vi också elektronisk beställning och samordnar leveranserna.  Bortsett från leveranser i tid, är de omedelbara fördelarna mer utrymme och mindre bundet kapital – även om du köper på månadsbehov snarare än årliga behov. Du får även andra positiva fördelar såsom en enda faktura, en samordnad leverans och en samtalspartner i tekniska frågor om C-Parts. Det betyder mindre hantering, mindre administration och i längden mycket lägre kostnader. Vi kallar detta Bufab C-Parts Consolidation.

Tveka inte att kontakta oss för en konsultation om Bufab C-Parts Consolidation. Ju mer komplex och utmanande din C-Part situation är idag (geografiskt och produktmässigt), desto större besparingar kommer det sannolikt att vara. Se hur vi gör!

 

 

 

Till toppen