Formgjutna detaljer

Formgjutna detaljer skapas genom en metallgjutningsprocess som kännetecknas av att smält metall pressas under högt tryck till en formgjutning. De flesta formgjutna detaljer är gjorda av icke-järnmetaller, särskilt zink, koppar, aluminium, magnesium, bly, tenn och tennbaserade legeringar. Beroende på vilken typ av metall som gjuts, används en varm- eller kallkammarmaskin.

 

Till toppen