Befintliga leverantörer

Vi sourcar produkter från hela världen och bygger på vårt globala nätverk av mer än 3 000 leverantörer. Våra leverantörer är utvalda, kvalificerade och utvecklade med hjälp av Bufabs globala leverantörshanteringsprocess, som stöds av våra globala Commodity Managers och våra Sourcing kontor i Kina, Indien, Taiwan, Singapore, Storbritannien och Sverige.

En godkänd leverantör till Bufab kommer att kunna ta emot affärsförslag från alla Bufabs syskonbolag och får därmed en bred kundbas från dag ett. Leverantörer som arbetar aktivt för att utveckla processer, kapacitet och hållbarhet kommer att kunna kvalificera sig som föredragna eller till och med strategiska leverantörer till Bufab där det finns ytterligare affärsmöjligheter.

Vi välkomnar våra befintliga leverantörer till Bufabs Leverantörsportal. Portalen är utformad för att intensifiera och förbättra samarbetet med våra leverantörer och att ge all relevant information om att vara en leverantör till Bufab gruppen. Portalen är webbaserad och kräver mycket liten investering i tid och kostnad för att bli operationell.

Logga in på vår Leverantörsportal.

 

Till toppen