Styrelsen

Bengt Liljedahl

Styrelseordförande sedan 2020. Styrelsemedlem sedan 2016.

Född: 1947.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef samt grundare av Liljedahl Group. Tidigare VD Skånebil, Regionchef AB Volvo Sverige.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Liljedahl Group AB, Elcowire Group AB, LWW Group AB, Hörle Wire Group AB och Finnvedens Lastvagnar AB. Styrelseledamot i LMT Group AB, Finnvedens Bil AB och Liljedahl Group Fastighets AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 082 500

Per-Arne Blomquist

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1962

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag:
Senior rådgivare  på EQT.

Tidigare uppdrag:
CFO och vice CEO på Dometic Holding AB. Additionally, Per-Arne har dessutom erfarenhet från positioner som CFO och tf VD i TeliaSonera AB, CFO på SEB, styrelseordförande i Zmarta Group / Freedom Finance och IP-Only och styrelseledamot i Neste Oil Oy.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseordförande i Bluestep Holding AB och styrelseledamot i Djurgården Hockey AB och C-RAD AB

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 65 000

Hans Björstrand

Styrelseledamot sedan 2006.

Född:1950.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef Bufab.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Värnamo Energi AB, Stacke Hydraulik AB, Värnamo Elnät AB, Entreprenörinvest Sverige AB, LMT Group AB, Ekeborg Kapital AB, Axelent AB och Ryds Båtar AB.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 50 000

Johanna Hagelberg

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1972.

Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings tekniska högskola och Cranfield University.

Nuvarande uppdrag: EVP Sourcing and Logistics Stora Enso Oyj.

Tidigare uppdrag: Inköpschef på Vattenfall, RSA Scandinavia och NCC AB samt ledande befattningar inom inköp i fordonsindustrin.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 1 500

Anna Liljedahl

Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonom.

Nuvarande uppdrag: VD på Finnvedens Lastvagnar AB och har tidigare erfarenhet som Global Product Manager på HemoCue AB och Product Manager på Astellas Pharma GmbH.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Finnvedens Bil AB samt styrelseledamot i Liljedahl Group AB, Liljedahl Group Fastighets AB, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Motorbranschens Riksförbund, Styrelsen Tunga Fordon.

Aktieinnehav (inklusive genom bolag och närstående): 11 082 500

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015.

Född: 1964

Utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering och en EMBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Nuvarande uppdrag: VD och grundare Nilsagård consulting

Tidigare uppdrag: CFO Plastal Group, Direktör Strategi & Affärsutveckling inom divisionen för försäljning och marknadsföring, EMEA inom Volvo Lastvagnar, CFO Vitrolife (publ) samt seniora befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl a Volvo, AstraZeneca koncernen samt SKF.

Bertil Persson

Styrelseledamot sedan 2020.

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag:
Senior rådgivare hos  Hjalmarsson & Partners.

Tidigare uppdrag:
CEO och Koncernchef på Beijer Alma, vice CEO på LGP Telecom och CFO på Scania.

Övriga väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Posten AB. Bertil är för närvarande styrelseledamot i Nobina AB, Troax AB och Christian Berner Tech Trade AB.

Aktieinnehav (inklusive företag och närstående):

 

Till toppen