Organisation

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet. Vi måste kunna använda vår styrka och flexibilitet i våra lokala systerbolag, samtidigt som vi tar fördelarna med centrala synergier. Därför upprätthåller vi en matrisorganisation med å ena sidan lokala företag som kan fatta beslut på lokal nivå och å andra sidan funktioner som spänner över hela koncernen.

 

Till toppen