Våra kunder

Vi hjälper mer än 13 000 kunder över hela världen. Våra partnerskap bygger på starka personliga relationer, lokalt och globalt. Vad vi gör är att hjälpa våra kunder att uppnå ett jämnare och effektivare produktionsflöde. Vi gör det genom att se till att varje liten mutter och skruv är där när det behövs.

Vi är entreprenörer med stora hjärtan, som gör affärer på ett professionellt, kostnadsmedvetet och hållbart sätt och behandlar våra kunders resurser på ett ansvarsfullt sätt som om de var våra egna. Vi tror att en öppenheten och ömsesidig respekt ger det mest fruktbara arbetsklimatet. Samarbete är vår arbetsmodell, vilket innebär att vi tar oss an utmaningar som ett team och vi fokuserar på lösningar snarare än problem.

Alltid med våra kunders bästa intresse i åtanke.

Ditt marknadssegment

Bufab har en bred kundbas bestående av cirka 13 000 kunder inom flera olika branscher. Vi är entreprenörer med stora hjärtan, som bryr sig om våra kunder. Genom att vara en ansvarig partner och dedikerat team kan du känna dig trygg och bekväm, medveten om att... Läs mer

Vårt kundlöfte

TRUSTWORTHY Bufabs 35-åriga tillväxt bygger på långsiktiga, förtroendebaserade kundrelationer. Kvalitet är alltid vår första prioritet. Vårt svenska arv står för... Läs mer

 

Till toppen