Skriva uppsats

Vi jobbar ständigt med ett långsiktigt perspektiv och erbjuder aktivt studenter olika uppsatsmöjligheter inom Bufab. Ett uppsatsprojekt på Bufab ger dig nya vinklar och perspektiv samtidigt som du utvecklas personligen. Du får chansen att använda och testa den kunskap du har fått genom dina studier och översätta dem i praktiken. Du kommer att få insikt kring Bufab och vår verksamhet och vårt hopp är att du också ger oss nya idéer och ger oss en uppsats som bidrar till vår utveckling. Det ger oss också möjlighet att lära känna varandra.

Bifoga ditt CV, ämne som du vill beröra i uppsatsen samt en introduktion av dig själv. Ansökningarna kommer att utvärderas kontinuerligt. Skicka till hr@bufab.com

 

Till toppen