Historia – Från Värnamo till världen

Bufab grundades i Sverige 1977 av två unga entreprenörer i en liten by några kilometer utanför Värnamo, Sverige. De startade verksamheten i en liten källare med en stor vision – att en dag bli en världsledande leverantör inom fästelement. Sedan dess har vi haft mer än 40 år av tillväxt och stabilitet genom en konsekvent satsning på att leverera värde till våra kunder. Många av våra kunder har varit med oss i årtionden.

Några viktiga händelser i vår historia:

Entreprenörsdriven tillväxt (1977-2004)
Bufab grundades av entreprenörerna Hans Björstrand och Roland Johansson och var från början präglat av en entreprenörsdriven och kostnadseffektiv handelskultur. Hans Björstrand är fortfarande medlem av Bufabs styrelse. Under den här fasen ökade Bufabs omsättning till 1 077 MSEK genom organisk och förvärvsdriven tillväxt, primärt fokuserad på den svenska marknaden. Det börsnoterade bolaget Finnveden förvärvade Bufab under denna fas och Bolaget blev en fristående affärsdivision inom denna koncern.

Internationell expansion (2005-2011)
Efter Nordic Capital Fond V:s utköp av Finnveden från börsen 2005 separerades Bufab från Finnveden och Bolaget inledde en snabb geografisk expansion. Bolagets nettoomsättning mer än fördubblades och uppgick vid slutet av den här fasen till 2 147 MSEK. Bolaget etaberade verksamhet i ett antal nya länder, dels genom förvärv, dels genom att etablera nya dotterbolag. Vid slutet av fasen bedrev Bufab verksamhet i 23 länder.

Tillväxt på en stabil plattform (2012 – )
Bufab befinner sig för närvarande i en tillväxtfas baserad på sin internationellt etablerade verksamhet, vilken Bolaget kallar sin plattform. Bolaget har under den här fasen fått en ny verkställande direktör och företagsledning, som tillsammans har utformat en accelererad tillväxtstrategi som drar nytta av denna plattform. Utöver att accelerera den organiska tillväxten, syftar strategin även till att bibehålla och öka effektiviteten i Bolaget samt till tillväxt genom värdeskapande förvärv. I början av 2014 genomfördes en ägarspridning och Bufab aktien noterades i februari på NASDAQ OMX Stockholm.

 

 

Till toppen