RoHS och REACh

BUFAB är tillverkare, importör och distributör av fästelement och specialartiklar bestående främst av stål, rostfritt stål och plast. I enlighet med BUFABs Miljöpolicy främjar BUFAB miljöansvar genom att uppmuntra våra leverantörer, entreprenörer och kunder att anta internationella miljöprinciper.

BUFABs Kravbild

BUFAB åtar sig att se till att våra produkter är i överensstämmelse med Europaparlamentets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet).

BUFAB åtar sig att leva upp till samtliga skyldigheter enligt EU:s förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) gällande lämnande av information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC). BUFAB är skyldig att ge information till våra kunder om ämnen på Kandidatlistan överstiger 0,1 viktprocent av en artikel.

REACh SVHC Kandidatlista: http://echa.europa.eu/candidatelisttable

BUFABs efterlevnad 

BUFABs ambition är att endast tillhandahålla RoHS- och REACh-kompatibla produkter och vi arbetar kontinuerligt med att ersätta icke-kompatibla produkter. Detta stöds också av vår Miljöpolicy.
Några av våra produkter ytbehandlas idag med behandlingar som innehåller sexvärt krom (Cr(VI)) eller kadmium, vilket är ämnen som omfattas av RoHS.

Berörda ytbehandlingar är:

  • Zink med gul-, grön- eller svartkromatering (Cr(VI))
  • Zink-järn med gul- eller svartkromatering (Cr(VI))
  • Dacromet (Cr(VI))
  • Kadmiumbeläggning (Kadmium)Några av våra plastprodukter innehåller DEHP (mjukgörare), som är ett ämne upptaget på REACH Kandidatlista. Vi arbetar för närvarande på att ersätta detta ämne med ett alternativ som inte finns med på Kandidatlistan. Berörda kunder har informerats.Förnicklade material får inte ingå i produkter avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden (t.ex. örhängen, klockarmband eller blixtlås) i enlighet med begränsning nr. 27 i bilaga XVII till REACh.
  • Produkter innehållande bly som legeringsämne i stål, aluminium och koppar får inte ingå i smycken i enlighet med begränsning nr. 63 i bilaga XVII till REACh.
  • BUFAB arbetar för att hjälpa kunder att ersätta befintliga produkter som innehåller sexvärt krom. BUFAB kan erbjuda flera alternativa ytbehandlingar som är fria från sexvärt krom, med bibehållen prestanda. Kontakta din lokala BUFAB-leverantör för prisförslag och assistans att välja rätt ytbehandling som passar just er applikation.

 

Till toppen