Kennis uitwisselen

Als internationale groep stimuleren wij mobiliteit tussen verschillende functies, business units, landen en regio’s. Op die manier kunnen wij kennis en bedrijfsexpertise overbrengen tussen onze verschillende Bufab bedrijven. Bij vacatures hanteren we een open aanpak om te zorgen voor meer carrièremogelijkheden en meer mobiliteit.

Met de uitwisseling van kennis spelen we in op organisatorische behoeften, terwijl we tegelijkertijd mogelijkheden kunnen bieden voor carrièreontwikkeling. Dat levert voor ons een heleboel verschillende voordelen op, zoals:
• De naleving van onze best practices;
• Het leren van verschillende culturen;
• Meer inzicht in onze bedrijfsprocessen.

 

To top