RoHS and REACH

Bufab is een fabrikant, importeur en distributeur van bevestigingsmaterialen en speciale artikelen, en dan met name gemaakt van staal, roestvrij staal en kunststof. In lijn met het milieubeleid van BUFAB bevordert BUFAB een milieutechnisch verantwoorde aanpak door onze leveranciers, aannemers en klanten ertoe aan te zetten om te werken volgens internationale milieubeginselen.

Nalevingseisen

Bufab is vastbesloten om ervoor te zorgen dat zijn producten voldoen aan richtlijn 2011/65/EU van het Europese parlement betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (de RoHS-richtlijn).

Bufab is vastbesloten om te voldoen aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit verordening 1907/2006 van de Europese Unie inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ten aanzien van de verstrekking van informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). BUFAB is verplicht om informatie door te geven aan onze klanten over alle stoffen op de “kandidaatslijst” die meer dan 0,1% uitmaken van de geïdentificeerde producten.

REACH SVHC kandidaatslijst: http://echa.europa.eu/candidatelisttable

Naleving voor Bufab 

Bufab streeft er naar om uiteindelijk alleen producten te leveren die voldoen aan de RoHS- en REACH-richtlijnen. Wij zijn continu bezig met het vervangen van producten die daar niet aan voldoen. Dat wordt bovendien ondersteund met ons milieubeleid.

Een aantal van onze producten ondergaat momenteel oppervlaktebehandelingen met zeswaardig chroom (Cr(VI)) of cadmium, stoffen die zijn opgenomen in de RoHS-richtlijn.

Daarbij gaat het om de volgende oppervlaktebehandelingen:

  • Zink waarbij sprake is van geel, groen of zwart chromateren (Cr(VI));
  • Zinkijzer waarbij sprake is van geel of zwart chromateren (Cr(VI));
  • Dacromet (Cr(VI));
  • Cadmiumcoating (Cadmium).

Bufab probeert zijn klanten te helpen bij het vervangen van bestaande producten waarin zeswaardig chroom is verwerkt. Bufab beschikt over meerdere mogelijkheden voor coatings zonder zeswaardig chroom maar wel met dezelfde prestaties als standaardproducten met zeswaardig chroom. Neem contact op met uw lokale Bufab bedrijf voor prijsinformatie en voor ondersteuning bij het kiezen van de juiste coating zonder zeswaardig chroom voor uw specifieke toepassing.

Een aantal van onze kunststofproducten bevat DEHP (een weekmaker), een stof die op de “kandidaatlijst” staat. Wij werken momenteel aan het vervangen van deze stof door een alternatief dat niet op die lijst staat. De betreffende klanten zijn geïnformeerd.

Producten met daarin lood als legeringselement in staal, aluminium en koper kunnen niet worden gebruikt in juwelen, een en ander volgens beperking 63 in Bijlage XVII bij de REACH-verordening.

Vernikkeld materiaal kan niet worden gebruikt in producten die bedoeld zijn voor direct en langdurig contact met de huid (zoals bijvoorbeeld oorbellen, horlogebandjes en ritssluitingen), een en ander volgens beperking 27 in Bijlage XVII bij de REACH-verordening.

 

To top