Aandachtspunten

Voor de toekomstige duurzaamheidsinspanningen hebben we bij Bufab vier focusgebieden aangewezen. Met deze focusgebieden kunnen we vanuit verschillende invalshoeken kijken hoe we duurzame groei kunnen realiseren.

 

sustainability_notext

 

Systematische duurzaamheidsaanpak voor de lange termijn

De duurzaamheidsagenda wordt bij Bufab bepaald door onze gedragscode en onze beleidslijnen voor werknemers, milieu, kwaliteit en corruptiebestrijding. We hebben ook een gedragscode voor onze leveranciers. Bufab is een deelnemer aan het UN Global Compact en houdt zich aan de principes daarvan. Doel van Bufab is dat alle zusterbedrijven geleidelijk de overstap maken naar het managementsysteem Bufab Best Practice (BBP). Dit wordt aangestuurd door ons forum Best Practice Board en om compliance verbeteringen te waarborgen, voeren wij regelmatig audits uit. Naar de toekomst toe gaan we ons meer focussen op duurzaamheidsaspecten in BBP. Met behulp van ISO 9001, 14001 en 26000 gaan we een voor onze sector toonaangevende Best Practice opzetten voor duurzaamheidsmanagement.

Wereldwijd actief op een duurzame manier

Als we kijken naar de effecten van Bufab op de duurzaamheid gaat het in de eerste plaats om ons wereldwijde netwerk van 3.000 leveranciers. Leveranciers worden gekozen, beoordeeld en ontwikkeld met behulp van het wereldwijde leveranciersproces van Bufab. Bufab bevordert een milieutechnisch verantwoorde aanpak door onze leveranciers, aannemers en klanten ertoe aan te zetten om volgens internationale milieubeginselen te werken.

Verantwoorde groei

Bufab heeft de ambitie om te groeien. Groei is belangrijk voor een goed rendement voor onze eigenaren: een belangrijke groep belanghebbenden. Maar van een verantwoorde groei profiteren ook onze andere belanghebbenden: onze werknemers, de maatschappij als geheel en onze leveranciers. En wat het belangrijkst is: wij realiseren een verantwoorde groei voor Bufab door verbetering van de duurzaamheid bij de inkoop, logistiek en kwaliteitsbewaking van C-Parts bij onze klanten.

Mensen en relaties

Met duidelijke waarden en sterk leiderschap willen wij de meest aantrekkelijke werkgever zijn in de branche voor C-Parts. De Bufab Academy biedt een reeks tools voor het ontwikkelen van de vaardigheden die we nodig hebben om in te spelen op de steeds hogere eisen in de markt. Wij hebben ongeveer 1.000 werknemers. Dat zijn onafhankelijke en systematische probleemoplossers die een actieve rol spelen bij onze milieu-inspanningen en die er bovendien in geloven dat meer diversiteit Bufab sterker zal maken.

 

To top