Duurzaamheid

sustain_1

 

Voor een duurzaam Bufab

Lees ons Duurzaamheidsrapport

Voor de Bufab Groep gaat het bij duurzaamheid om de balans tussen economisch succes, milieubeheer en maatschappelijke vooruitgang voor alle belanghebbenden.

Dat is zeker een uitdaging als het gaat om C-Parts. Er zijn een heleboel artikelen, met unieke specificaties en kwaliteitseisen, die worden besteld bij leveranciers over de hele wereld en elk artikel heeft een lage waarde. Daarom is het voor onze klanten vaak lastig om ervoor te zorgen dat de volledige supply chain op een duurzame en ethisch verantwoorde manier wordt ingericht.

Bufab is daarvoor de aangewezen partner. Als klanten hogere eisen stellen aan henzelf en aan hun leveranciers, wordt het steeds belangrijker om voor de levering van C-Parts een verantwoorde partner te hebben. Duurzaamheid is daarom een facet dat we terugzien in alle activiteiten van Bufab, van de formulering en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten tot de manier waarop wij risico’s beoordelen. Maar ook als het gaat om de manier waarop wij ons opstellen binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn en hoe we met elkaar omgaan. Wij willen het gezond en veilig houden voor onze werknemers, onze leveranciers en andere mensen die te maken krijgen met onze activiteiten.

Masterbrand Logo_gradient_CMYK

De duurzaamheidsagenda wordt bij Bufab in de eerste plaats bepaald door onze gedragscode en onze beleidslijnen voor werknemers, milieu, kwaliteit en corruptiebestrijding.

Bufab heeft het UN Global Compact ondertekend en houdt zich aan de daarin opgenomen beginselen.

Door systematisch de duurzaamheid van onze bedrijfsvoering te verbeteren hopen wij een belangrijkere partner te worden voor klanten die de lat steeds hoger leggen. Commerciële levensvatbaarheid en duurzaamheid zijn bij Bufab dan ook geen tegenstrijdige belangen. Ze ondersteunen elkaar juist.

 

 

To top