EDI – Elektronisk datautveksling

Gjør ordreprosessen enkel

Ved å bruke EDI kan du redusere det manuelle arbeidet og oppnå en raskere og sikrere måte å overføre dine innkjøpsdokumenter på – papirløst og automatisk.

I Bufab har vi lang erfaring med EDI og implementering av EDI hos våre kunder. Dette gjør iverksettingen sømløs.

EDI er en standardisert metode for å overføre data mellom forskjellige ERP-er. Prognoser og bestillinger lages ved et klikk, og utveksles automatisk mellom Bufab og våre kunder.

Utnytt fordelene:

  • Økt nøyaktighet – reduserer risikoen for manuelle feil og derav forsinkelser i forsyningskjeden
  • Frigjør operasjonell kapasitet -reduserer mengden manuelt arbeid og øker effektiviteten
  • Forbedret synlighet – bestillinger registreres momentant i Bufab sitt ERP system
  • Tidssparende – krever ikke noe manuelt arbeid

 

To top