Bufab C-Parts Consolidation

Hver eneste leverandør krever forhandlinger, kvalitetssikringstiltak, logistikkhåndtering og separat håndtering av leverandørgjeld. Derfor ligger din største mulighet for kostnadsreduksjon i å redusere antallet leverandører.

Selv om konsolideringsprosessen krever en god del innsats, kan du være sikker på at det er vel anvendte penger og tid. Avhengig av mål, omfang og status for virksomheten din kan du nemlig forvente en reduksjon i total kostnad på 20 prosent.

Fordelene ved C-Parts Consolidation

For å oppnå disse resultatene organiserer vi flyten i forsyningskjeden, forhandler med produsentene dine eller resourcer artikler for å oppnå best mulig resultat. Basert på produkt- og kravspesifikasjoner kan vi også benytte elektronisk bestilling og samordne leveranser.

I tillegg til punktlige leveranser gir dette umiddelbar gevinst i form av mer plass og mindre bundet kapital – selv om du kjøper månedlig i stedet for årlig. Andre positive fordeler inkluderer én eneste faktura, én samordnet leveranse og én partner å snakke med om tekniske spørsmål tilknyttet C-Parts. Det betyr mindre håndtering, mindre administrasjon og mye lavere kostnader på lengre sikt. Det er dette vi kaller C-Parts Consolidation.

Se hvordan vi gjør det!

 

To top