Global Parts Productivity™

Bufab påtar seg alt ansvar med C-Parts-håndteringen, slik at våre kunder kan fokusere helt og holdent på sin kjernevirksomhet. Det er dette vi kaller Global Parts Productivity™. Vårt tilbud hjelper kundene våre å frigjøre kapital samt oppnå økt kvalitet, raskere og sikrere leveranser og redusert total kostnad. Kundene våre bekrefter gjerne fordelene de oppnår med løsningen vår, og vi lover at vi er engasjerte, pålitelige, raske og fleksible.

Bufab C-Parts Consolidation

Hver eneste leverandør krever forhandlinger, kvalitetssikringstiltak, logistikkhåndtering og separat håndtering av leverandørgjeld. Derfor ligger din største mulighet for kostnadsreduksjon i å redusere antallet leverandører. Selv om konsolideringsprosessen krever en god... Les mer

Bufab Creative Component Solutions

Akkurat som elitegymnaster tilpasser deres daglige liv for å nå perfeksjon i de forskjellige elementene i sine rutiner basert på oppsatte mål, har en løsningsorientert arbeidsform blitt en integrert del av den daglige driften hos Bufab. Bufab Creative Component Solutions™... Les mer

Bufab Value Engineering

Uansett om dere trenger designrådgivning, hjelp til å velge riktig teknologi eller ønsker å få evaluert en eksisterende design for å forbedre effektivitet og kvalitet, har Bufab løsningen for dere. Vi baserer våre løsninger på mange års erfaring med... Les mer

Logistics Solutions Made Easy

https://www.youtube.com/watch?v=p4kSE_6waTs Gjør din håndtering av C- Parts enklere enn noen gang med Bufab Logistic Solutions Made Easy™ Noen av oss liker utfordringen. Den potensielle æren. Stundene der det er alt... Les mer

 

To top