Trykkstøpte deler

Trykkstøpte deler produseres i en metallstøpingsprosess hvor smeltet metall presses inn i en støpeform under høyt trykk. Støpeformen er laget av to herdede former av verktøystål, som er maskinbearbeidet til ønsket fasong, og som fungerer på samme måte som en sprøytestøpeform. De fleste formstøpte deler er laget av jernfrie metaller og da spesielt sink, kobber, aluminium, magnesium, bly, tinn og tinnbaserte legeringer. Avhengig av hvilken type metall som støpes, benyttes det en varmkammermaskin eller en kaldkammermaskin.

 

To top