Produkter

products

De rette C-Parts-produktene gir deg fremgang

Grunnlaget for en fremgangsrik C-Parts-håndtering ligger i å ha en partner som tilbyr det rette sortimentet. Vi tilbyr mer enn 140 000 artikler som vi lagerfører på våre lagre over hele verden.

C-Parts utgjør vanligvis en stor andel av alle artikkelnumrene i en materialliste. Det handler om deler som festemidler i metall og plast (skruer, bolter, muttere, nagler, pinner, brikker/skiver osv.) og andre små metall-, gummi- eller plastdeler som vaiere, fjærer og elektroniske festemidler.

Spesielt for C-Parts:

– Lavere stykkostnad

– Stor produktvariasjon

– Større volum

– Mange leverandører innen segmentet

Volum kontra verdi

C-Parts er unike i det at kun en liten del av den totale komponentkostnaden kommer fra innkjøpsprisen, ofte så lite som 20 %. De resterende 80 % av de totale kostnadene er indirekte kostnader, i form av:

– Logistikkostnader (prognoser, planlegging, bestilling, håndtering av innkommende gods, inspeksjon, lagring, inventering, lagerkontroll, intern transport og VMI, frakt, særlig ekspressfrakt, kapitalkostnader, kassering og foreldelse)

– Innkjøpskostnader (leverandørsourcing, evaluering, verifisering, forhandling, leverandørhåndtering, artikkeladministrasjon, kostnader ved utfasing/innfasing)

– Kvalitetskostnader (kostnader for forebyggende kvalitetsmål (f.eks. SQA) eller korrigerende kvalitetsmål (f.eks. kassering, ombygging) samt indirekte kvalitetsrelaterte kostnader (f.eks. stopp i produksjonslinjen, ny tidsplanlegging))

 

To top