Kundeløfte

Customer Promise

TRUSTWORTHY Bufabs vekst gjennom 35 år bygger på langsiktige og tillitsbaserte kunderelasjoner. Vi prioriterer alltid kvalitet høyest. Vår svenske arv står for ærlighet, åpenhet og en solid etisk forankring.

DEDICATED Vi har som mål å være din langsiktige partner innen sourcing, kvalitet og logistikk. Vi setter alt inn på å finne den beste løsningen for kundene våre. Våre partnerskap bygger på sterke personlige relasjoner, lokalt så vel som globalt. Vi gjør jobben på en engasjert og omsorgsfull måte.

FAST & EFFICIENT Bufab er et ektefødt barn av Sveriges entreprenørånd. Vi tror på å være raske og fleksible.

SOLUTIONIST Vi tar utgangspunkt i dine behov: redusert totalkostnad, redusert kompleksitet, forbedret kvalitet og punktlige leveranser. Vi i Bufab ser ikke problemer, vi ser løsninger.

 

To top