The Solutionist

Bufabs virksomhet handler om engasjement, hurtighet og tillit. Vi leverer løsninger, ikke produkter. Vi er en stor familie av sterke entreprenører med store hjerter, og vi tror på personlig initiativ lokalt som driver virksomheten framover. Vårt mål er at vi alltid skal kunne oppfylle våre kunders C-Parts-behov. Vi tror på globalt lagarbeid gjennom bruk av Bufabs Best Practice for å levere de beste løsningene til kundene våre. Eller som vi sier: Vi er Solutionists.

Vi har i dag over 1300 medarbeidere i over 20 land. Det er medarbeiderne våre som sikrer oss framgang. Vi tilbyr frihet, ansvar og utviklingsmuligheter i et særdeles internasjonalt rettet selskap som har en utpreget entreprenørånd. Samtidig har Bufab klart å bevare mye av den jordnære og personlige følelsen som selskapet har hatt med seg helt siden oppstarten i 1977.

 

To top