Merverdi med Bufab

I en verden som er i stadig endring, hvor teknikker blir stadig mer komplekse og industrier vokser og utvikler større globale nettverk, påtar Bufab seg et totalansvar for at du skal få et effektivt forsyningskjedesystem.

Bufab gir deg merverdi. Vi jobber kontinuerlig med å skape en forbedret, effektiv og sikker C-Parts-forsyningskjede. Med oss får du én samtalepartner og globale operasjoner som er forbundet via en effektiv logistikkflyt som reduserer håndtering og totalkostnad.

Vi hjelper deg å skape en sømløs forsyningskjede for å frigjøre kapital og oppnå stabil kvalitet og leveranse.

Med Bufab får du:

  • 15–20 % reduksjon i totale eierkostnader
  • Et globalt nettverk som muliggjør en pålitelig, fleksibel og rask service over hele verden for å oppfylle alle spesifikke behov
  • Omfattende kvalitetsprosedyrer
  • Kostnadsbesparelser, sikker kvalitet, forbedret prognose og høyere produktivitet med Bufabs globale leverandørnettverk
  • Et globalt og optimert ERP-system, som garanterer total transparens i lager og flyt
  • Én samtalepartner

 

To top