Historie – fra Värnamo til verden

Bufab ble etablert i 1977 av to unge entreprenører i en liten by noen kilometer utenfor Värnamo i Sverige. De startet virksomheten i en liten kjeller, men med en stor visjon – en dag skulle de bli en verdensledende leverandører av festemidler. I dag har Bufab mer enn 1300 medarbeidere i over 20 land. Likevel har vi beholdt den jordnære og personlige følelsen som virksomheten har hatt hele veien. Bufab har så langt hatt mer enn 40 år med vekst og stabilitet, takket være en konsekvent satsning på å levere verdi til selskapets kunder.

Viktige hendelser i Bufabs historie:

Entreprenørdrevet ekspansjon (1977–2004)

Bufab ble startet av Hans Björstrand og Roland Johansson og har helt fra starten av vært preget av entreprenørånd og kostnadseffektiv bedriftskultur. I denne fasen økte Bufabs nettoomsetning til SEK 1 077 millioner gjennom organisk og oppkjøpsdrevet vekst, primært fokusert på det svenske markedet. Det børsnoterte konsernet Finnveden kjøpte opp Bufab i denne perioden, og selskapet ble en frittstående forretningsdivisjon i konsernet.

Internasjonal ekspansjon (2005–2011)

Etter at Nordic Capital Fund V kjøpte og tok Finnveden av børs i 2005, ble Bufab skilt ut fra Finnveden, og selskapet innledet en periode med rask geografisk ekspansjon. Selskapets nettoomsetning mer enn fordoblet seg og var på SEK 2 417 millioner på slutten av denne perioden. Selskapet etablerte virksomhet i en rekke nye land gjennom oppkjøp og etablering av nye datterselskaper. Innen 2011 hadde Bufab virksomhet i 23 land.

Vekst på en solid plattform (2012–)

Bufab befinner seg per i dag i en vekstfase basert på de internasjonalt etablerte operasjonene som selskapet kaller «plattformen sin». Selskapet har i denne fasen fått ny administrerende direktør og ny selskapsledelse, som sammen har utformet en akselerert vekststrategi som trekker veksler på denne plattformen. I tillegg til å akselerere den organiske veksten har strategien også som mål å opprettholde og øke effektiviteten i selskapet samt skape vekst gjennom verdiøkende oppkjøp. Bufab har vært børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm siden februar 2014.

 

 

To top