Voks med Bufab

Vi i Bufab har en tydelig visjon om å bli ledende i bransjen innen 2020, og vi har et tydelig bilde av hvordan vi skal oppnå dette. Vi tror at våre ansatte er avgjørende for vår fremgang, og vi tror at det er en sterk forbindelse mellom fremtidig vekst og hvordan vi lykkes. Vi må være en god arbeidsgiver som utvikler og motiverer våre medarbeidere.

 

To top