Vår kultur

I Bufab ser vi ikke problemer, vi ser løsninger. Vår pålitelighet danner grunnlaget for de langsiktige og tillitsbaserte kunderelasjonene som Bufabs 40 år lange vekstreise er tuftet på. Vi prioriterer alltid kvalitet høyest. Vår svenske arv står for ærlighet, åpenhet og en solid etisk forankring.

Vi er engasjerte – målet er å være våre kunders langsiktige partner. Vi er stolte over vår evne til å finne de beste løsningene for kundene våre. Våre partnerskap er basert på gode, globale relasjoner. Kundene våre vet at vi leverer med engasjement og omtanke. Bufab er et ektefødt barn av Sveriges entreprenørånd. Vi tror på å være raske og fleksible.

 

To top