For leverandører

Langsiktige relasjoner og leverandører i verdensklasse

Vår strategi er å utvikle og administrere en base med foretrukne leverandører som både styrker våre kunders fremgang og vår langsiktige konkurransedyktighet.

Dette skal vi oppnå ved å utvikle og vedlikeholde langsiktige samarbeid med verdensledende leverandører og fokusere på vår virksomhet med dem. Vi vil fortsette å styrke våre egne prosess- og organisasjonsevner løpende, og vi vil samarbeide proaktivt med våre foretrukne leverandører for å oppnå kontinuerlig kvalitetsforbedring og reduksjon i ledetid og totale kostnader.

 

To top