Fokusområder

Bufab har kartlagt fire fokusområder for selskapets bærekraftsarbeid framover. Våre fokusområder gir oss perspektiver på hvordan vi skal oppnå bærekraftig vekst.

 

sustainability_notext

 

Langsiktig og systematisk bærekraftsarbeid

Bufabs bærekraftsarbeid styres av selskapets etiske retningslinjer og policy for ansatte, miljø, kvalitet og antikorrupsjon. Vi har også etiske retningslinjer for leverandørene våre. Bufab er med i FNs Global Compact-initiativ og følger initiativets 10 prinsipper. Bufabs målsetning er at alle søsterselskaper gradvis skal gå over til ledelsessystemet Bufab Best Practice (BBP). Det styres av vårt Best Practice Board-forum, og vi gjennomfører løpende revisjoner for å sikre etterlevelse og forbedring. Framover vil vi fokusere mer på bærekraftsaspekter i BBP. Med hjelp av ISO 9001, 14001 og 26000 vil vi skape en bransjeledende beste praksis for bærekraftsledelse.

En bærekraftig global virksomhet

Bufab har størst bærekraftspåvirkning overfor sitt globale nettverk av 3000 leverandører. Leverandørene velges ut, evalueres og utvikles ved hjelp av Bufabs globale leverandørprosess. Bufab fremmer miljøansvar gjennom å oppmuntre leverandører, entreprenører og kunder til å følge internasjonale miljøprinsipper.


Ansvarlig vekst

Bufab har ambisjoner om å vokse. Vekst er viktig for å kunne gi god avkastning til våre eiere, som er en viktig interessegruppe. Men ansvarlig vekst er også gunstig for andre interessenter – våre ansatte, leverandører og samfunnet som helhet. Og viktigst av alt – en ansvarlig vekst i Bufab oppnår vi gjennom å forbedre bærekraften tilknyttet innkjøp, logistikk og kvalitetssikring av våre kunders C-Parts.

Mennesker og relasjoner

Med tydelige verdier og et sterkt lederskap har vi som mål å bli den mest attraktive arbeidsgiveren i C-Parts-bransjen. Bufab Academy tilby en verktøykasse som utvikler de ferdighetene vi trenger for å kunne møte markedets stadig større krav. Vi har omkring 1000 ansatte som alle er selvstendige og systematiske problemløsere som engasjerer seg i vårt miljøarbeid og er overbeviste om at mangfold styrker Bufab.

 

To top