Bærekraft

sustain_1

For et bærekraftig Bufab

Les vår bærekraftsrapport.

I Bufab-gruppen handler bærekraft om å balansere økonomisk framgang, miljøforvaltning og sosial utvikling på en måte som kommer alle våre interessenter til gode.

Å lykkes med dette er spesielt utfordrende i forbindelse med C-Parts. Det er mange artikler med unike spesifikasjoner og kvalitetskrav, som bestilles fra mange leverandører over hele verden, og hver artikkel har lav verdi. Derfor er det vanskelig for kundene våre å garantere at hele forsyningskjeden håndteres på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte.

Det er her Bufab kommer inn. I takt med at kunder stiller stadig større krav til seg selv og sine leverandører, blir det stadig viktigere for dem å ha en pålitelig partner som leverandør av C-Parts. Derfor har vi integrert bærekraftsperspektivet i hvert eneste aspekt av Bufabs virksomhet – fra hvordan vi formulerer og gjennomfører våre forretninger til hvordan vi vurderer risiko, hvordan vi opptrer i samfunnet til hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Vi jobber for å opprettholde helsen, tryggheten og sikkerheten til våre ansatte, leverandører og alle andre som påvirkes av vår virksomhet.

Masterbrand Logo_gradient_CMYK

Bufabs bærekraftsarbeid styres primært av våre etiske retningslinjer og vår policy for ansatte, miljø, kvalitet og antikorrupsjon.

Bufab har signert FNs Global Compact-initiativ og følger initiativets 10 prinsipper.

Gjennom systematisk å forbedre bærekraften i virksomheten vår håper vi å bli en stadig mer aktuell partner for stadig mer krevende kunder. Hos Bufab står ikke kommersiell levedyktighet og bærekraft i motsetningsforhold til hverandre – de støtter hverandre.

 

 

To top