Painopistealueet

Bufab on valinnut neljä painopistealuetta yrityksen kestävyystyölle tulevaisuudessa. Painopistealueiden avulla saamme eri näkökulmia siihen, miten voimme kasvaa kestävästi.

 

sustainability_notext

 

Pitkäjänteistä ja järjestelmällistä kestävyystyötä

Bufabin kestävän kehityksen suunnitelma määritellään eettisissä ohjeissamme sekä työntekijöitä, ympäristöä, laatua ja korruption vastaista toimintaa koskevissa käytännöissä. Olemme myös laatineet tavarantoimittajillemme oman eettisen ohjeiston. Bufab on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja noudattaa sen periaatteita. Bufabin tavoite on, että sen kaikki sisaryhtiöt siirtyvät vähitellen Bufab Best Practice -hallintajärjestelmään (BBP). Toimintaa ohjaa Best Practice Board -foorumi. Toteutamme auditointeja säännöllisesti, jotta voimme varmistua vaatimustenmukaisuudesta ja kehityksestä. Tulevaisuudessa BBP keskittyy yhä enemmän kestävään kehitykseen. ISO 9001-, 14001- ja 26000-standardien tukemana luomme alan johtavat parhaat käytännöt kestävän kehityksen hallintaan.

Kestävä maailmanlaajuinen toiminta

Suurin vaikutus kestävään kehitykseen Bufabilla on 3 000 tavarantoimittajaa kattavalla maailmanlaajuisella verkostollamme. Tavarantoimittajien valinta, arviointi ja kehittäminen tapahtuu Bufabin globaalin toimittajaprosessin välityksellä. Bufab edistää ympäristövastuuta kannustamalla tavarantoimittajia, urakoitsijoita ja asiakkaita noudattamaan kansainvälisiä ympäristönsuojelun periaatteita.

Vastuullinen kasvu

Bufabin tavoitteena on kasvaa. Kasvu on tärkeässä osassa tuottojen varmistamisessa omistajillemme, jotka ovat tärkeä sidosryhmä. Vastuullisesti toteutettuna se hyödyttää myös muita sidosryhmiä: työntekijöitämme, yhteiskuntaa yleensä ja tavarantoimittajiamme. Mikä tärkeintä, Bufab pystyy kasvamaan vastuullisesti parantamalla kestävää kehitystä asiakkaidemme tarvitsemien C-Parts-osien hankinnassa, logistiikassa ja laadunvarmistuksessa.

Ihmiset ja suhteet

Haluamme olla houkuttelevin työnantaja C-Parts-osien alalla tarjoamalla selkeitä arvoja ja vahvaa johtajuutta. Bufab Academy antaa työkaluja sellaisten taitojen kehittämiseen, joita tarvitsemme markkinoiden tiukentuviin vaatimuksiin vastaamiseksi. Noin 1 000 työntekijäämme ovat itsenäisiä ja järjestelmällisiä ongelmanratkaisijoita, jotka näyttelevät tärkeää osaa ympäristötyössämme. Uskomme, että moninaisuus tekee Bufabista vahvemman.

 

To top