Kestävä kehitys

sustain_1

Kestävä kehitys Bufabilla

Lue kestävän kehityksen raportti

Bufab-konsernille kestävä kehitys tarkoittaa taloudellisen menestyksen, ympäristönhallinnan ja yhteiskunnallisen edistyksen tasapainottamista kaikkien sidosryhmien eduksi.

Onnistuminen tässä on erityisen haastavaa C-Parts-osien suhteen. Niiden kohdalla on kyse lukemattomista arvoltaan pienistä tuotteista, joilla on erilaiset ominaisuudet ja laatuvaatimukset ja jotka tilataan monilta eri toimittajilta eri puolilta maailmaa. Asiakkaiden on siksi usein vaikeaa varmistaa, että koko toimitusketju toimii eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tässä Bufab astuu kuvaan mukaan. Asiakkaiden sekä itselleen että tavarantoimittajilleen asettamien vaatimusten kasvaessa on entistä tärkeämpää, että C-Parts-osat toimittaa luotettava yhteistyökumppani. Kestävyysnäkökulma on otettu huomioon Bufabin kaikessa toiminnassa liiketoiminnan muodosta ja toteuttamisesta riskien arviointiin. Kiinnitämme huomiota myös toimintaamme toiminta-alueidemme yhteisöissä sekä siihen, miten kohtelemme muita. Pyrimme aina varmistamaan henkilöstömme, tavarantoimittajiemme ja kaikkien toimintamme piirissä olevien terveyden ja turvallisuuden.

Bufabin kestävän kehityksen suunnitelma määritellään pääasiassa eettisissä ohjeissamme sekä työntekijöitä, ympäristöä, laatua ja korruption vastaista toimintaa koskevissa käytännöissä.

Masterbrand Logo_gradient_CMYK

Bufab on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja noudattaa sen periaatteita.

Kestävän kehityksen järjestelmällinen parantaminen liiketoiminnassamme auttaa meitä kehittymään varteenotettavammaksi yhteistyökumppaniksi entistä vaativimmille asiakkaille. Bufabilla kaupallinen kannattavuus ja kestävä kehitys eivät ole ristiriidassa. Ne pikemminkin tukevat toisiaan

 

To top