Globala kontrakt

Under det senaste decenniet har Bufab utvecklat en gruppgemensam organisation för att stödja globala och multinationella företag i deras strävan att fånga upp Global Parts Productivity™.

Hörnstenarna i Bufabs erbjudande till Globala kunder:

  • Ett ansvarigt Global Account Team som arbetar friktionsfritt med hela Bufabs organisation
  • En Global Account Manager samordnar arbetet och erbjuder ett samarbetsgränssnitt med Global Commodity Managers
  • Lokala Key Account Managers i varje geografiskt område där Bufab har konton
  • Kvalitetskoordinator och Sourcing-samordnare i varje arbetslag – alltid medlem av Bufabs Global Supply Chain team
  • En enkel, transparent, global process som stöds av ett enhetligt ERP-system
  • Insyn i artikelnummer – olika kunders artikelnummer blir ett Bufab artikelnummer globalt
  • Ett transparent, globalt ritningsarkiv i kombination med Bufabs Artikel Definition System
  • En Global Supplier Management process, i kombination med Bufabs Supplier Management Module
  • Global KPI förvaltning (Försäljningsstatistik On-Time-Delivery och kvalitetprestanda)

Lokal närvaro. Varje kundenhet tas om hand lokalt av lokalt anställd personal som pratar det lokala språket och som använder sig av ett behändigt beläget Bufab lager. Detta tillåter oss att vara nära kunden och snabbt reagera på förändringar i efterfrågan, samt hjälpa kunden att felsöka när det behövs. Vi har även möjlighet att köpa in lokalt, vilket tillåter oss att optimera den landade kostnaden.

För dig, Globalt

 

 

 

Till toppen