Våra leverantörer

Vårt mål är att utveckla och hantera en världsledande leverantörsbas som förbättrar både våra kunders framgång och vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vi kommer att uppnå detta genom att utveckla långsiktiga relationer med leverantörer i världsklass i varje kategori och fokusera vår verksamhet på dem. Vi kommer proaktivt samarbeta med våra leverantörer om kontinuerlig kvalitetsförbättring, ledtid och total kostnadsminskning. Lika viktigt är att respektera det mänskliga och miljömässiga perspektivet för att främja rättvisa och säkra arbetsförhållanden och minska utsläppen i vår försörjningskedja.

Som ett handelsföretag har Bufab en betydande inverkan på hållbarhetsfrågor genom egna aktiviteter men framför allt genom våra leverantörers verksamhet. Därför uppmanar vi alla våra leverantörer att komma överens om och underteckna vår Code of Conduct för leverantörer.

Läs om hur Bufab arbetar med hållbarhet.

Supplier Code of Conduct

Är du intresserad av att bli leverantör till Bufab?

Är du redan leverantör till Bufab? Här kan du logga in på vår leverantörsportal.

Ladda ner vår globala leverantörshanteringsprocess.

 

 

 

 

Till toppen