Väx med Bufab

Bufab har en tydlig vision om att bli ledande inom vår bransch till år 2020 och vi har en tydlig bild av hur man kommer dit. Vi tror att våra medarbetare är avgörande för vår framgång och att vår framtida tillväxt är starkt relaterad till hur vi lyckas. Vi måste vara en bra arbetsgivare som utvecklar och motiverar våra medarbetare.

 

Till toppen