Fokusområden

Bufab har identifierat fyra fokusomraden för bolagets hållbarhetsarbete framöver. Fokusområdena ger oss olika perspektiv på hur vi ska uppnå hållbar tillväxt.

Ett långsiktigt, systematiskt hållbarhetsarbete

Bufabs hållbarhetsarbete styrs av vår uppförandekod och våra policyer. Vi stöttar FN:s Global Compact och följer dess tio principer. Vårt mål är att gradvis överföra alla våra dotterbolag till vårt ledningssystem Best Practice. Med hjälp av ISO 9001, 14001 och 26000 kommer vi även att införliva ISO 45001 under 2020.

Hållbar global verksamhet

Bufabs största hållbarhetspåverkan sker i relation med vårt globala nätverk av 3 000 leverantörer. Leverantörerna utvärderas, väljs och utvecklas med hjälp av Bufabs globala leverantörsprocess.

Medarbetare och relationer

Bufab har ambitionen att växa på ett ansvarsfullt sätt som är till nytta för våra intressenter: för våra anställda, för samhället i stort och för våra leverantörer. Och viktigast av allt, ansvarsfull tillväxt för Bufab åstadkommer vi genom att förbättra hållbarheten i våra kunders inköp, logistik och kvalitetssäkring av C-Parts.

Hållbar tillväxt

Genom tydliga värderingar och ett starkt ledarskap vill vi bli den mest attraktiva arbetsgivaren i C-Parts-branschen. Våra omkring 1 450 medarbetare är självständiga, systematiska problemlösare som spelar en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete och vi tror att en ökad mångfald ger ett starkare Bufab.

 

 

 

Till toppen